Elektritõstuk on väga keskkonnasõbralik, lihtne kasutada ja täiesti hääletu. See tõstuk on asendamatu tööks väikestes halva ventilatsiooniga kinnistes ruumides. Mitmetes toiduainetega seotud tootmisettevõtetes ei ole sellele tõstukile muud alternatiivi. Seda tüüpi tõstukit iseloomustab kõrge tootlikkus, sujuv kaupade käsitsemine, peaaegu müravaba töö ning pikk hooldusintervall. Lisaks on hooldus märksa odavam, kui sisepõlemismootoriga tõstuki teenindamine. Elektritõstuk toitub veoaku patareist. Viimasel ajal on alalisvoolul töötavate mootorite asemele tulnud vahelduvvoolu asünkroonmootorid. Selliste mootorite eeliseks on grafiitharjade puudumine ja konstruktsiooni hermeetilisus, mis välistab niiskuse, mustuse ja tolmu sattumise mootorisse. Sellise ajamiga tehnika võib töötada kõige keerukamates tingimustes.