Tõstuk on spetsiaalne transpordivahend, mis on ette nähtud erinevate lastide tõstmiseks, transportimiseks ja ladustamiseks kahvelmehhanismide või spetsiaalsete seadeldiste abil. Oma tehniliste, kasuitus- ja veoomaduste poolest jaotatakse tõstukid diisel-, elektri- ja gaasitõstukiteks;  nelja- või kolme tugirattaga (kolmerattalised) tõstukiteks.

Tõstuki valimisel tuleb esmalt kindlaks määrata, kas seda hakatakse kasutama kinnises ruumis või välitingimustes ja kui ruumis, siis kas see on hästi ventileeritav. Sellest sõltub mistahes tõstuki põhiosa, s.t mootori  valik.

Laotehnikat kasutatakse praktiliselt kõikide majandusharude ladudes ja tehnoloogilistes ahelates, aga ka kaubanduses, transpordis ja sides, põllumajanduses, samuti leiab selline tehnika kasutust kaasaegse äritegevuse uutes harudes. Erinevate peale- ja mahalaadimistööde teostamiseks võib kasutada mitmeid erinevaid laotehnika liike.

Laotehnika valikul tuleb arvestada konkreetse ettevõtte tegevuse eripära, tõstukite sobivust ja remondi otstarbekust, varuosade ja teenindusteenuse võimalust. Tähtsad tegurid, mis avaldavad mõju tehnika valikule, on tootmis- või laotingimused, tootmis(lao)ruumide tüübid ja pindala, teisaldavate koormate/lastide liigid, nende mõõtmed, kaal ja pakend. Tulenevalt nendest tingimustest valitakse tõstemehhanismi tüüp (käru, koorma/lasti kogur, virnastaja, tõstuk) ja selle peamised omadused:

  • tõstejõud
  • koorma/lasti tõstekõrgus ja -kiirus
  • liikumiskiirus koormaga ja ilma
  • mootori tüüp